Planeringen av företagets ekonomiska verksamhet och framtid ger företagets affärsverksamhet stabilitet. Utarbetande av olika slag av budgeter och kassaflödesberäkningar är viktiga faktorer i planeringen av företagets verksamhet. 

Kassaflödets förutsägbarhet ger företaget viktig information om hur företagets penningresurser utvecklas och hur medlen kommer att räcka till i framtiden. Vi assisterar även i valet av KPI eller indikator av nyckeltal. Vi producerar fortgående information om hur företagets affärsverksamhet utvecklas och hur de uppställda målen nås. 
 

Den här sidan använder Cookies för att förbättra er upplevelse, genom att fortsätta använda sidan godkänner ni användandet av cookies