Vi är medlem i det globala expertnätverket IR Globals exklusiva ”redovisningsbyrå” i Finland. Till vårt förfogande har vi ett brett nätverk av sakkunniga inom ekonomiförvaltning och juridiska tjänster som hjälper våra kunder att etablera sig utanför Finland. Vi är också flera internationella företags partner i Finland.