WaBuCo Accountants

Expert på internationella affärer samt ekonomi- och löneadministration

Mervärde

Vi hittar de processer och verktyg som passar just er allra bäst

I vår verksamhet framträder ett kundorienterat tänkande och individuell service. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi rekommendera varje enskild kund de lämpligaste ekonomi- och löneförvaltningslösningarna, moderna verktyg ur vårt breda programutbud och de effektivaste processerna.

Vi hjälper er att bli internationella

Vi är medlem i det globala expertnätverket IR Globals exklusiva ”redovisningsbyrå” i Finland. Till vårt förfogande har vi ett brett nätverk av sakkunniga inom ekonomiförvaltning och juridiska tjänster som hjälper våra kunder att etablera sig utanför Finland. Vi är också flera internationella företags partner i Finland.

Vi är en aktiv del av ert företag och dess utveckling

Utlokaliseringen av ekonomi- och löneförvaltningen innebär inte att den är ansiktslös och avlägsen. Hos oss har kunden alltid en egen ansvarsperson. Ansvarspersonen känner till affärsverksamheten, personerna och arbetssättet.Vi är sålunda en aktiv del av företaget och utvecklingen av dess affärsverksamhet. För oss är en god serviceinställning och förnyelse av vår kompetens viktiga när branschen förändras. Vi vill snabbt förmedla dem vidare till vår kund.

Vi löser även era utmanande problem

Vi tar vårt kompetenskapital till ert företag inte bara via ekonomiadministrativa lösningar utan också med hjälp av vår förmåga att lösa problem och vår rådgivning. Oberoende av om ert företag är ett litet lokalt företag eller en internationell koncern söker vi alltid fungerande lösningar som överensstämmer med era mål. Utmanande problem kräver ofta också innovativa lösningar.

Om oss

Expert för internationell ekonomi- och löneförvaltning

WaBuCo Financial Services Oy är en 1988 grundad bokföringsbyrå. Vårt kontor ligger på Vallgård i Helsingfors. WaBuCo har erbjudit högklassig ekonomi- och löneförvaltning och tjänster inom intern rapportering i redan över 30 år. Vi har fortgående utvecklat vår verksamhet i riktning mot de nyaste digitala applikationerna.

Vi har tillgång till de lämpligaste programmen för hantering och produktion av ekonomiska information. Vi erbjuder våra kunder yrkesmässig, högklassig och flexibel service. Det är enkelt att kontakta oss och vi reagerar snabbt i alla frågor. Vi håller oss till tidtabellen och sköter ert företags ärenden med omsorg. En ansvarsfull sakkunnig inom ekonomiförvaltning är en pålitlig partner.

Våra tjänster omfattar på bred basis allt från grundande av företaget till tjänster i anknytning till bokföring, bokslut, fakturering, beskattning och personalförvaltning. Vi har specialiserat oss på att effektivisera finländska företags verksamhet på den internationella marknaden och på att etablera internationella företag i Finland.

Våra kunder består av över hundra företag inom olika branscher och omfattar allt från småföretagare till internationella företag och såväl finländska som utländska företag.

Våra tjänster

Ekonomiförvaltning

Vi tar hand om ditt företags månadsbokföring, den dagliga betalningsrörelsen, faktureringen och tjänster i anslutning till den interna redovisningen, allt från redovisningstjänster till rapportering. Vi sköter också myndighetsanmälningar och bokslut å dina vägnar, så som lagar och bestämmelser kräver. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna i samarbete med kunden varvid företaget sparar tid och pengar. Vi genomför också den elektroniska arkiveringen i anslutning till bokföringen.

Löneförvaltning

Löneförvaltningen är en väsentlig del av företagets verksamhet, men är alltid förknippad med författningar och ersättningsgrunder som ständigt förändras. Att tillämpa aktuell information kan vara arbetsdrygt. Det kan medföra utmaningar när det gäller löneförvaltningens tidtabeller och felfrihet. Oberoende av kundens bransch eller storlek tar vi med stark yrkeskompetens och noggrannhet hand om beräkningen av arbetstagarnas löner, betalning, rapportering och myndighetsanmälningar.

Måluppföljning

Planeringen av företagets ekonomiska verksamhet och framtid ger företagets affärsverksamhet stabilitet. Utarbetande av olika slag av budgeter och kassaflödesberäkningar är viktiga faktorer i planeringen av företagets verksamhet.

Kassaflödets förutsägbarhet ger företaget viktig information om hur företagets penningresurser utvecklas och hur medlen kommer att räcka till i framtiden.Vi assisterar även i valet av KPI eller indikator av nyckeltal. Vi producerar fortgående information om hur företagets affärsverksamhet utvecklas och hur de uppställda målen nås.

Rådgivningstjänster

Våra rådgivningstjänster omfattar företagets hela livscykel. I den ingår bl.a. grundande av företag, val av företagsform, utvecklande av företagsverksamheten, utlokalisering av ekonomiförvaltningen, förändringar, företagsarrangemang, internationalism och avvecklande av företag. Dessutom ger vi specifik skatterådgivning för olika situationer.

Kontakta oss

WaBuCo Financial Services Oy
Konepajankuja 3, 5th floor
00510 Helsinki

Postadress
PL 400
00181 Helsinki

Faktureringsadress
WaBuCo Financial Services Oy
003707217982
PL 1000
00781 Helsinki

E-fakturaadress
003707217982 / Apix
Please send e-invoices in Finvoice format.

Kom i kontakt med oss